Tynk Akrylowy Taurus Baranek img

Zastosowanie

Tynk jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Malfarb TAURUS, opartym na bazie styropianu.
Tynk Akrylowy przeznaczony jest także do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany jest zarówno w budynkach nowych jak i już istniejących na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec, płyty gipsowo-kartonowe jak i pokrytych dobrze związanymi powłokami malarskimi.
Nowoczesna formuła oparta została na wyselekcjonowanych kruszywach oraz wypełniaczach zapewniających uzyskanie trwałych kolorów i wyrazistej struktury typu "Baranek".
Produkt wzmacniany jest włóknami celulozowymi oraz woskami syntetycznymi dzięki czemu otynkowane powierzchnie charakteryzują się ograniczonym wnikaniem wody oraz zwiększoną trwałością niwelującą naprężenia wynikające z różnej rozszerzalności termicznej warstw systemu dociepleń co ogranicza powstawanie spękań

Główne zalety

 • trwałe kolory
 • łatwe nakładanie i wyprowadzanie struktury
 • wodoodporny
 • wzmacniany silikonami
 • wzmacniany włóknami
Dostępne opakowania:
25kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne

 •  Kolorystyka: kolory z mieszalnika Malfarb Color System i Dekoral Kolor System

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża:
W systemie ociepleń Malfarb TAURUS na bazie styropianu:
 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji.  
 • Podłoże wykonaj zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową
Na innych podłożach mineralnych:
 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji.  
 • Osypujące się lub bardzo chłonne podłoża zagruntuj preparatem Activ Grunt do uzyskania właściwej nośności
 • Świeże tynki cementowo - wapienne wymagają sezonowania minimum 28 dni
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową

Gruntowanie:
Podłoże zagruntuj Masą Podkładową Malfarb Taurus MT-45 na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Masę Podkładową nakładaj po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
 • Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego stosuj Masę Podkładową w kolorze zbliżonym do Tynku Akrylowego.
 • Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk dokładnie wymieszaj (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.  
 • Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.

Nakładanie:

 • Masę tynkarską nanoś na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej równomierną warstwą na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową ukształtuj fakturę tynku baranek, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.
 • Tynk Akrylowy nanoś metodą "mokre na mokre" unikając przerywania prac i połączeń na powierzchniach tworzacych całość architektoniczną

Wysychanie:
 • Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5 do +25°C.  
 • Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny.  
 • Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji.
 • Nowo nałożony tynk chroń przed opadami atmosferycznymi aż do jego całkowitego utwardzenia.  
 • Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
 • Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.

Dokumantacja techniczna:
Spełnia wymagania normy PN-EN 15824:2010 - Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych. Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU-PPGDP-128-PL z dnia 28.02.2014
System Taurus spełnia wymagania normy: PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania ( ETICS ) ze styropianem. Deklaracja Zgodności DZ-PPGDP-127-PL (data wystawienia Deklaracji Zgodności na opakowaniu).
Jednostka certyfikująca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji. Akredytacja numer: AC 086.
Certyfikacja ISO 9001