Tynk Silikonowy Taurus Baranek img

Zastosowanie

Tynk Silikonowy Taurus MT-22 jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Malfarb TAURUS opartym na bazie styropianu.
Zawartość silikonów powoduje, że otynkowane powierzchnie odpychają wodę, przez co powłoka odznacza się dużą odpornością na zabrudzenia oraz posiada zdolność samoczyszczenia.
Jego kompozytowa struktura jest zbrojona włóknami gwarantując najwyższą odporność mechaniczną oraz wysoką elastyczność tynku, przez co jest on niezwykle odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne.
Zastosowanie środków biobójczych sprawia, że powłoka jest chroniona przed działaniem mikroorganizmów.

Tynk przeznaczony jest także do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Stosowany jest zarówno w budynkach nowych jak i renowacji już istniejących. Może być nakładany na podłoża mineralne takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, jak i pokryte dobrze związanymi powłokami malarskimi.
Podłoże wymaga zagruntowania Masą Podkładową Malfarb Taurus MT-45.
Nowoczesna formuła oparta została na wyselekcjonowanych kruszywach oraz wypełniaczach zapewniających uzyskanie trwałych kolorów i wyrazistej struktury typu "Baranek".
Produkt wzmacniany jest włóknami celulozowymi zwiększającymi trwałość niwelując naprężenia wynikające z różnej rozszerzalności termicznej warstw systemu dociepleń co ogranicza powstawanie spękań.

Główne zalety

 • znakomita odporność na warunki atmosferyczne
 • bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej (paroprzepuszczalny)
 • zapewnia oddychanie ścian
 • zapewnia trwałość koloru (trwałe kolory)  
 • łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru (struktury)
 • odporny na działanie wody (wodoodporny)  
 • Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem  
 • wzmacniany włóknami - wysoka odporność mechaniczna  
 • Wysoka odporność na zabrudzenia
 • super zmywalny
 • z efektem samooczyszczenia
 • Powłoka odporna na działanie mikroorganizmów
Dostępne opakowania:
25kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne

 •  Kolorystyka: kolory z mieszalnika Malfarb Color System i Dekoral Kolor System

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża:
W systemie ociepleń Malfarb TAURUS na bazie styropianu:
 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji.  
 • Podłoże wykonaj zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową
Na innych podłożach mineralnych:
 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji.  
 • Osypujące się lub bardzo chłonne podłoża zagruntuj preparatem Activ Grunt do uzyskania właściwej nośności
 • Świeże tynki cementowo - wapienne wymagają sezonowania minimum 28 dni
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową

Gruntowanie:
Podłoże zagruntuj Masą Podkładową Malfarb Taurus MT-45 marki Malfarb na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Masę Podkładową nakładaj po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
 • Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego stosuj Masę Podkładową MT-45 w kolorze zbliżonym do Tynku Silikonowego.

Nakładanie:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk dokładnie wymieszaj (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
 • Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.
 • Masę tynkarską nanoś na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej równomierną warstwą na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową ukształtuj fakturę tynku baranek, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.
 • Tynk Silikonowy nanoś metodą "mokre na mokre" unikając przerywania prac i połączeń na powierzchniach tworzacych całość architektoniczną

Wysychanie:
 • Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5 do +25°C.  
 • Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny.  
 • Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji.
 • Nowo nałożony tynk chroń przed opadami atmosferycznymi aż do jego całkowitego utwardzenia.  
 • Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
 • Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.
Przed aplikacją sprawdź zgodność koloru we wszystkich pojemnikach ze złożonym zamówieniem.
Wyrób przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Chroń przed nasłonecznieniem i przemrożeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące prac ociepleniowych opisane są w instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009
Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Systemu Ociepleń Malfarb TAURUS, z którą należy się zapoznać przed przystąpieniem do prac ociepleniowych.

Wskazówki BHP i PPOŻ:

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
Norma: PN-EN 15824:2010 System Malfarb Taurus jest zgodny z normą PN-EN 13499:2005
Atesty: Posiada Atest Higieniczny
PKWiU: 23.64.10.0
Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji