Tynk Mozaikowy NT img

Zastosowanie

Tynk mozaikowy Malfarb to tynk strukturalny, ozdobny wykonany na bazie żywic akrylowych. Produkt przeznaczony jest do wykonywania wodo- mrozoodpornych, ozdobnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Tynk mozaikowy można z powodzeniem stosować na takie podłoża jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe Jako wypełniaczy użyto kwarcowych kruszyw syntetycznie barwionych. Spoiwo to wysokiej jakości żywica akrylowa opracowana na bazie nowej formuły gwarantująca dobrą przyczepność tynku do podłoża, ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, jednocześnie zmniejszając do minimum nasiąkliwość powierzchni. Ze względu na swoje właściwości (zwiększona wytrzymałość na uderzenia i zadrapania) zwykle nakładany jest w miescach gdzie uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia występują najczęściej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków (korytarze, klatki schodowe, poczekalnie - jako lamperie oraz cokoły, podmurówki, parkany, filary, ościeże okienne i drzwiowe - jako uzupełnienia kolorystyczne elewacji). W palecie barw zaproponowano 80 podstawowych mieszanek, 40 w gramaturze 1.0 mm w kolorach dedykowanych do wnętrz oraz kolejne 40 w uziarnieniu 1.5 mm do zastosowań zewnętrznych.

Główne zalety

  • zmywalny
  • odporny na czynniki atmosferyczne
  • zmniejszający nasiąkliwość ścian
Dostępne opakowania:
12.5kg
25kg
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne

  •  Kolorystyka: 80 gotowych struktur prezentowanych na tablicy kolorów + 210 struktur z ulotki reklamowej

Sposób stosowania:

Przygotowanie położa:
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy poddać podłoże wstępnemu badaniu. Podłoże powinno być mocne, nośne, stabilne, czyste, suche, nie zakurzone i nie zatłuszczone. Struktura podłoża powinna być jednorodna, równomiernie chłonna i nie hydrofobowa. Należy usunąć wszystkie luźne cząstki. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia podłoża, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Do reperacji podłoża używać materiałów nie zawierających wapna. Podłoża o dużej chłonności należy impregnować preparatem Aktiv Grunt ewentualnie Reno Grunt a następnie pomalować je farbą podkładową Malfarb MT-45 zabarwioną na kolor właściwej wyprawy. 

Przygotowanie produktu:
Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. 

Sposób nakładania:
Nałożenie właściwej warstwy tynku strukturalnego powinno rozpocząć się po całkowitym wyschnięciu podkładu (około 24h ). Czas ten może ulec zmianie w zależności od wilgotności względnej powietrza, temperatury i ruchu powietrza. Nie gruntować pod silnym nasłonecznieniem. Elementy nie gruntowane zabezpieczyć taśmą malarską. Tynk należy nanosić na podłoże przy pomocy nierdzewnej pacy metalowej Wydajność tynku jest uzależniona od grubości użytego kruszywa
UWAGA:
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia min. +5 max. +20 (dotyczy również temperatury podłoża) Temperatura taka powinna utrzymywać się przez okres minimum 48 godz. Z uwagi na wymagane równomierne schnięcie w masie tynku, nie należy nakładać tynku przy silnym nasłonecznieniu ściany jak również przy silnym wietrze. Wszelkie dane fizykochemiczne produktu odnoszą się do temperatury +20C i względnej wilgotności powietrza 65%. W innych warunkach klimatycznych czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie