Kiedy wyrób budowlany może nie mieć sporządzonej deklaracji ani znaku?

?>

Należy wiedzieć, że są takie przypadki w których wyrób budowlany nie musi mieć nadanego znaku lub sporządzonej deklaracji. Bowiem jeśli nie ma krajowych ani unijnych przepisów wymagających deklaracji zasadniczych charakterystyk w miejscu (w kraju), gdzie wyroby budowlane są przeznaczone do stosowania, wtedy producent ma prawo odstąpić od sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną.

Trzeba spełniać określone warunki

Jest to możliwe wyłącznie wtedy, kiedy określony wyrób budowlany jest produkowany:

  1. W sposób tradycyjny albo zgodny z wymogami ochrony zabytków i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym w celu właściwej renowacji obiektów budowlanych urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich szczególnej wartości architektonicznej czy historycznej zgodnie z należytymi przepisami krajowymi.
  2.  Na obszarze budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które odpowiadają za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych.
  3. Jednostkowo albo na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym określonym obiekcie budowlanym przez producenta, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które z godnie z przepisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych.