Aparatura elektryczna – jak pracować bezpiecznie?

?>

Praca z aparaturą elektryczną wiąże się z szeregiem zagrożeń dla zdrowia i życia, dlatego niezbędne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony pracownikom lub elektrykom serwisującym układy, wykorzystuje się różne metody i urządzenia. Zobaczmy, jak pracować bezpiecznie z aparaturą elektryczną.

Ostrzeganie wstępne

Wykorzystanie jakościowej aparatury elektrycznej pozwala znacząco zredukować zagrożenia związane z przepięciami lub porażeniem prądem. Wysokiej jakości urządzenia posiadają systemy wczesnego ostrzegania, pozwalające szybko reagować na niebezpieczeństwo.

Czujniki pomiarowe

Czujniki pomiarowe to jedne z najpopularniejszych rozwiązań – pozwalają na bezpieczną pracę z aparaturą elektryczną. Należą do nich:

  • detektory czadu oraz
  • czujniki dymu.

Tego typu czujniki po wykryciu niebezpieczeństwa uruchamiają system alarmowy i pozwalają na wczesną ewakuację z zagrożonego miejsca. Warunkiem bezpiecznej pracy jest oczywiście wysoka jakość podzespołów czujników pomiarowych. Co jakiś czas należy przeprowadzać test sprawności urządzeń tego typu.

Systemy alarmowe

Czujniki pomiarowe muszą być połączone ze sprawnym systemem alarmowym, uruchamianym dla bezpieczeństwa osób pracujących z aparaturą elektryczną. Najczęściej wykorzystywaną metodą ostrzegania jest głośny dźwięk, a także pulsujące światło.

Dzięki sprawnym systemom alarmowym ewakuacja pracowników przebiega sprawnie, a służby bezpieczeństwa, które pojawią się na miejscu zdarzenia mogą natychmiast zająć się zwalczaniem przyczyny zagrożenia.

Wyłączniki sterowane manualnie

Oprócz systemów wczesnego ostrzegania, bezpieczna praca z aparaturą elektryczną jest możliwa dzięki wykorzystaniu urządzeń sterowanych manualnie. Użytkownik zyskuje możliwość szybkiego wyłączenia maszyny, która uległa awarii. Do zabezpieczeń tego typu należą centralne wyłączniki bezpieczeństwa. Pozwalają przerwać dopływ prądu do układu, w którym wystąpiło zagrożenie

Bezpieczna praca z domową aparaturą elektryczną

Bezpieczeństwo pracy z aparaturą elektryczną jest ważne również w gospodarstwie domowym. Dla poszczególnych obwodów stosuje się rozwiązania, które pozwalają chronić instalację przed przepięciami, a podłączone do niej urządzenia przed skokami napięcia. W tym celu najczęściej wykorzystuje się:

  • Wyłączniki nadprądowe (popularne „bezpieczniki”), które chronią instalację przed zwarciem lub nadmiernym obciążeniem. Zwykle pojedyncze urządzenia o dużym poborze mocy (piekarnik, bojler, grzejnik akumulacyjny) mają przypisane do swoich obwodów wyłączniki
  • Wyłączniki różnicowo-prądowe. Te urządzenia zapewniają ochronę przy dotyku pośrednim i bezpośrednim uszkodzonej instalacji. Wyłączniki tego typu porównują prąd w przewodzie fazowym z neutralnym, a w przypadku wystąpienia różnicy (zwykle ok. 30 mA) natychmiast odłączają zasilanie
  • Ochronniki przeciwprzepięciowe to urządzenia, które zabezpieczają wrażliwy sprzęt elektroniczny przed skokami napięcia (przepięciami), które mogłyby uszkodzić układy RTV. Bardzo często wykorzystuje się je w dobrej jakości listwach przeciwprzepięciowych, ale równie dobrze można zamontować je już na poziomie rozdzielnicy.

Dzięki wykorzystaniu dedykowanych rozwiązań praca z aparaturą elektryczną w domu lub obszarze przemysłowym jest możliwa. Systemy wczesnego ostrzegania, wyłączniki manualne oraz bezpieczniki gwarantują ochronę sprzętu oraz użytkowników układów elektrycznych.