rafil emalia chlorokauczukowa

?>

rafil emalia chlorokauczukowa

52.99 

Opis

RAFIL EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA Profesjonalna emalia chlorokauczukowa do metalu i betonu. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych na zewnątrz pomieszczeń: konstrukcji budowlanych, ogrodzeń, balustrad, urządzeń mechanicznych, itp. Może być też wykorzystywana do dekoracyjnego malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-wapiennych nie narażonych na ścieranie. Emalia tworzy trwałą powłokę odporną na zarysowania, uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Długotrwale zabezpiecza przed korozją. Zapewnia 8 lat gwarancji ochrony.1 ¹ Nazwa i adres Gwaranta: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA, Radom, ul. Czarna 29. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: 8 lat od daty zakupu, terytorium Polski. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Pełny tekst warunków gwarancji dostępny na stronie www.rafil.pl