Tynk Silikatowo Silikonowy Taurus Baranek img

Zastosowanie

Tynk jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Malfarb TAURUS opartym na bazie styropianu.
Produkt łączy w sobie cechy tynków silikonowych (hydrofobowość i odporność na zabrudzenia) i tynków silikatowych (wytrzymałość i przyczepność do podłoża).
Tynk Silikatowo-Silikonowy przeznaczony jest także do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Stosowany jest zarówno w budynkach nowych jak i renowacji już istniejących na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec, płyty gipsowo-kartonowe jak i pokrytych dobrze związanymi powłokami malarskimi.
Nowoczesna formuła oparta została na wyselekcjonowanych kruszywach oraz wypełniaczach zapewniających uzyskanie trwałych kolorów i wyrazistej struktury typu "Baranek".
Produkt wzmacniany jest włóknami celulozowymi zwiększającymi trwałość niwelując naprężenia wynikające z różnej rozszerzalności termicznej warstw systemu dociepleń co ogranicza powstawanie spękań.
Zawartość środków silikonowych powoduje, że otynkowane powierzchnie odpychają wodę przez co powłoka odznacza się dużą odpornością na zabrudzenia oraz posiada zdolność samoczyszczenia.

Główne zalety

 • znakomita odporność na warunki atmosferyczne
 • trwałe kolory
 • odporny na działanie wody
 • wzmacniany włóknami - wysoka odporność mechaniczna
 • odporny na zabrudzenia
 • z efektem samoczyszczenia*
Dostępne opakowania:
25kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne

 •  Kolorystyka: kolory z mieszalnika Malfarb Color System i Dekoral Kolor System

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża:
W systemie ociepleń Malfarb TAURUS na bazie styropianu:
 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji.  
 • Podłoże wykonaj zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową
Na innych podłożach mineralnych:
 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji.  
 • Osypujące się lub bardzo chłonne podłoża zagruntuj preparatem Activ Grunt do uzyskania właściwej nośności
 • Świeże tynki cementowo - wapienne wymagają sezonowania minimum 28 dni
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową

Gruntowanie:
Podłoże zagruntuj Masą Podkładową Malfarb Taurus MT-45 na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Masę Podkładową nakładaj po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
 • Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego stosuj Masę Podkładową w kolorze zbliżonym do Tynku Silikatowo - Silikonowego.

Nakładanie:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk dokładnie wymieszaj (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
 • Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.
 • Masę tynkarską nanoś na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej równomierną warstwą na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową ukształtuj fakturę tynku baranek, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.
 • Tynk Akrylowy nanoś metodą "mokre na mokre" unikając przerywania prac i połączeń na powierzchniach tworzacych całość architektoniczną

Wysychanie:
 • Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5 do +25°C.  
 • Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny.  
 • Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji.
 • Nowo nałożony tynk chroń przed opadami atmosferycznymi aż do jego całkowitego utwardzenia.  
 • Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
 • Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.

Dokumantacja techniczna:
Spełnia wymagania normy PN-EN 15824:2010 - Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych. Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU-PPGDP-128-PL z dnia 28.02.2014
System Taurus spełnia wymagania normy: PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania ( ETICS ) ze styropianem. Deklaracja Zgodności DZ-PPGDP-127-PL (data wystawienia Deklaracji Zgodności na opakowaniu).
Jednostka certyfikująca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji. Akredytacja numer: AC 086.
Certyfikacja ISO 9001